Rolnictwo precyzyjne – czym jest i jakie korzyści zapewnia?

Maksymalizacja plonu i poprawa ogólnej jego jakości to główne cele, przed którymi staje nowoczesne gospodarstwo rolne. Obecnie produkcja rolna dąży jednak do ich osiągnięcia przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska i minimalizacji nakładów finansowych na funkcjonowanie roli. Rolnictwo precyzyjne interesuje coraz szersze grono rolników, co nie powinno dziwić, ze względu na rentowność tego rodzaju inwestycji. Gospodarstwo wspomagane komputerowo i z wysokim poziomem wykorzystania cyfryzacji oraz automatyzacji powinno w niedługim czasie stać się nie tylko światowym, ale również polskim standardem.

Rolnictwo precyzyjne stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby i oczekiwania większości rolników. Powstało, by zapewnić optymalne plony dobrej jakości zarówno właścicielom niewielkich pól uprawnych, jak i dużych przedsiębiorstw. Jednolity system produkcji rolnej nie sprawdza się bowiem odpowiednio w każdych warunkach. Nie uwzględnia zmienności warunków siedliskowych, które w sposób szczególny wpływają na wysokość i jakość plonu. Zabiegi agrotechniczne nie powinny być uogólnione ani uśredniane, ale wykonywane zgodnie z potrzebami i możliwościami ukształtowania danego terenu.

Czym jest rolnictwo precyzyjne (rolnictwo 4.0)?

Rolnictwo precyzyjne jest kompleksowym systemem gospodarowania. Jego cechą szczególną jest dostosowanie poszczególnych elementów agrotechniki do zmiennych warunków w konkretnych częściach pola uprawnego. Zależne są one przede wszystkim od aktualnego stanu rozwoju roślin uprawianych na roli i właściwości gleby. Dane pozyskiwane i przetwarzane są dzięki wysoko rozwiniętym technologiom nawigacyjnym i informatycznym.

Ograniczenie skażenia środowiska naturalnego, efektywne zarządzenie procesami produkcyjnymi, obniżenie kosztów utrzymania gospodarstwa, obniżenie nakładu pracy – to tylko niektóre z głównych celów, stawianych przed rolnictwem 4.0. Założenia powinny być zgodne z przepisami Europejskiego Zielonego Ładu, stanowiąc skuteczne narzędzie zrównoważonej produkcji rolnej. Dąży ona do znacznego zmniejszenia ilości używanych nawozów i środków ochrony roślin. Rolnictwo precyzyjne stosuje w swoich maszynach rolniczych większość znanych producentów maszyn rolniczych.

Nie tylko automatyczne prowadzenie maszyny – jak integrują się technologie stosowane w rolnictwie precyzyjnym?

W większości nowoczesnych maszyn rolniczych dostosowanych do wymagań, jakie stawia przed ich pracą rolnictwo precyzyjne, zastosowano system ISOBUS. To elektroniczny system, funkcjonujący przede wszystkim w ciągnikach rolniczych i kombajnach zbożowych. Umożliwia transfer danych oraz ścisłą współpracę pomiędzy ciągnikiem a innymi maszynami i sprzętem wchodzącym w skład floty pojazdów danego gospodarstwa. Eliminuje potrzebę montowania wielu terminali i stosowania dodatkowego okablowania. Uniwersalny terminal i ujednolicony interfejs wystarcza do obsługi szeregu funkcji całego agregatu maszynowego.

Mapy, drony, sygnał GPS pomocne w uprawie i zwiększaniu wydajności plonów

Nowoczesny sprzęt sterowany satelitarnie i komputerowo zbiera potrzebne informacje z pola uprawnego. To przede wszystkim informacje o przestrzennej i czasowej zmienności cech roślin i środowiska. Analizowane są one przez specjalistyczne oprogramowanie. Pozyskiwane dane pochodzą z wielu źródeł, dzięki czemu są wiarygodne i rzetelne. To przede wszystkim ogólne pomiary pola, ocena zasobności gleby i kondycji roślin. W tym celu wykorzystuje się głównie urządzenia z sensorami oraz bezzałogowe obiekty latające ze specjalną kamerą. Na podstawie uzyskiwanych informacji powstaje tzw. baza informacji GIS.

Mapowanie pola dostarcza ogólnych informacji o stanie i właściwościach gleby oraz roślin w danej lokalizacji, ukształtowaniu terenu, agrofagach, uzyskiwanym plonie i parametrach meteorologicznych. Dane te służą z kolei do przygotowania map aplikacji wykorzystujących sygnał GPS. Tę nowoczesną technologię stosuje się głównie podczas siewu ze zmienną gęstością, stosowania środków ochrony roślin i nawozów, a także podczas żniw. Wówczas na pole uprawne wjeżdżają maszyny rolnicze wyposażone w GPS i komputer. To przede wszystkim ciągniki rolnicze Deutz-Fahr, kombajny zbożowe Fendt, ciągniki rolnicze New Holland, ciągniki Fendt i ciągniki Case oraz maszyny rolnicze John Deere.

Rolnictwo precyzyjne w gospodarstwie krok po kroku – jak je wprowadzić?

W pierwszej kolejności należy poznać zasoby posiadanego pola. Rolnictwo precyzyjne można bowiem wdrożyć wyłącznie na terenie z dokładnie określoną ilością i charakterem upraw, po wykonanym badaniu gleby pod kątem odczynu i zasobności w składniki pokarmowe. Następnym krokiem jest wprowadzenie do gospodarstwa innowacyjnych maszyn z komputerami i czujnikami. To urządzenia do zmiennego dawkowania nawożenia z komputerem i systemem GPS. Opryskiwacze, rozsiewacze i inne maszyny rolnictwa precyzyjnego mierzą wartości wielu parametrów w czasie rzeczywistym wykonywanej pracy. W ten sposób optymalizują koszty produkcji żywności i utrzymania gospodarstwa. Umożliwiają operatorowi efektywne zarządzanie przebiegiem procesu produkcji żywności, zwiększają dokładność wykonywanych obowiązków, pozwalają na monitorowanie i maksymalne wykorzystywanie warunków zewnętrznych (w tym również tzw. okien pogodowych). Precyzyjne stosowanie nawozów zwiększa bezpieczeństwo i wydajność upraw. Systemy automatycznego prowadzenia dają korzyści rolnikom w postaci większych plonów wyższej jakości i licznych oszczędności na etapie produkcji rolnej, nawet w trudnych warunkach terenowych.

Rolnictwo precyzyjne to również kombajny rolnicze wyposażone w czujniki pomiaru plonu. Dają one możliwość monitorowania zbiorów i tworzenia specjalistycznej mapy jakości uzyskiwanego ziarna. Dzięki nawigacji GPS w maszynach operator może prowadzić je po pasach równoległych. Wykorzystanie maksymalnej szerokości roboczej maszyny i zapobieganie nakładaniu się przejazdów to główne zalety tego innowacyjnego rozwiązania.

Które maszyny rolnicze wyposażone są w zaawansowane technologie?

Powszechnie znane wśród rolników są przede wszystkim inteligentne rozwiązania rolnicze John Deere. W przypadku tych maszyn wystarczą wyświetlacz, odbiornik łączność JDLink™ i konto w John Deere Operations Center™. Również ciągniki Claas wykorzystujące czujniki i technologie satelitarne umożliwiają pracę na polu z maksymalną możliwą precyzją. Zastosowano tu rozwiązania takie jak GPS PILOT CEMIS 1200. Zapewnia on użytkownikowi kompleksowe wsparcie podczas uprawy gleby, siewu, nawożenia, pielęgnacji oraz zbioru. W kombajnach Deutz-Fahr SDF system Data Management pozwala z kolei pracować w połączeniu z niezależnymi aplikacjami. Działanie to zapewnia niezawodny transfer danych oraz skuteczną ich analizę. W ciągnikach rolniczych Massey Ferguson zastosowano system kontroli sekcji MF Section Control oraz system kontroli dawki aplikacyjnej MF Rate Control. Oczywiście to tylko przykłady. Obecnie niemal każdy producent maszyn rolniczych posiada w swojej ofercie sprzęt wyposażony w nowoczesną technologię.

Inwestycja w sprawność floty pojazdów

Koncepcja rolnictwa precyzyjnego wymaga przede wszystkim wysokiego poziomu sprawności technicznej nowoczesnych pojazdów. W przypadku usterek, awarii czy powszechnego zużycia niektórych komponentów, konieczna jest ich wymiana. Wówczas można znaleźć odpowiednie części w naszym sklepie. Zwykle rolnicy poszukują części ClaasJohn DeereDeutz-Fahr, części Case/New Holland oraz części do maszyn rolniczych Massey Ferguson.

rolnictwo precyzyjne

Źródło: Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Menu głowne

665 199 755